"Til deg", danselinja sin hovedproduksjon

Danselinja ønsker å invitere deg og dine til Hamar Teater og vår stemningsfulle danseforestilling «TIL DEG».
 

Dato
14. mars 2020
Tid
19:00 - 21:00
Sted
Hamar Teater

I «TIL DEG» vil vi utforske ulike sider ved utviklingen av personligheter og fremme forskjellige opplevelser og følelser knyttet til identitet. Ordet identitet stammer fra det latinske ordet idem, og betyr «det samme». Dette kan tolkes som at hver og en har noe konstant ved seg, noe gjenkjennelig, men samtidig er vi som mennesker stadig i utvikling. Identiteten din skiller deg fra alle andre og gir deg særtrekk som gjør deg til den enestående personen du er. Gjennom våre historier og tolkninger får man et innblikk i utfordringer som vi knytter opp mot utviklingen av identitet. Ved å dele denne forestillingen, ønsker vi at publikum kan kjenne seg igjen i og relatere seg til våre historier, og vi håper at også publikum sitter igjen med sine egne tolkninger.

Til toppen