Opptaksprøve musikk

Alle søkere som har musikk som første valg, kan bli kalt inn til opptaksprøve. Dette er frivillig, men vi anbefaler deg å komme for å vise oss hva du kan og for at vi kan bli litt kjent med deg. 

Dato
5. mai 2020
Tid
8:30 - 14:00
Sted
Stange videregående skole

Opptaksprøven inneholder tre ulike aktiviteter

  1. Framføring av et stykke eller en låt på det du tenker som ditt hovedinstrument. 
  2. Gehørsang. Her skal synge en selvvalgt barnesang. I tillegg er det øvelser der du memorerer melodilinjer og rytmer.
  3. Kartlegging av ferdigheter i musikkteori og lytting. Her er det spørsmål om tonenavn, skalaer, tonearter, noteverdier, taktarter, akkorder, intervaller.

Oppmøte ved skolens hovedinngang. 

Til toppen