Den kulturelle skolesekken

Målet er at elevene skal få lettere tilgang og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. I Innlandet har Den kulturelle skolesekken (DKD) hovedansvaret for å gi unge kunst- og kulturopplevelser.

Program skoleåret 2023-2024:

Programmet vil bli oppdatert når det er klart.

Les mer på nettsiden til Den kulturelle skolesekken (DKS)