Velkommen som elev ved Stange videregående skole

Gode relasjoner og tilhørighet er grunnmuren for læring på Stange videregående skole. Våre fire kjerneverdier åpenhet, mangfold, engasjement og mestring skal prege våre handlinger og holdninger.

Hos oss får elevene tett oppfølging både på skolen og i praksis. Dette gir trygghet, forutsigbarhet og gode betingelser for faglig og sosial vekst. Skolens ulike utdanningstilbud bidrar til et levende og mangfoldig skolemiljø med rom for forskjeller.

Laget rundt eleven

Det er mange som jobber for at du skal trives på skolen. Engasjerte lærere med høy faglig kompetanse jobber for at du skal utvikle deg. Sammen med skolens miljøveiledere, rådgivere og elevveiledere jobber de for å fremme trivsel og tilhørighet parallelt med faglig utvikling. Renhold, drift, kantine, kontor, IKT og skolehelsetjenesten bidrar alle til gode rammer for læringsarbeidet. Vi som jobber her er ambisiøse på elevenes vegne, og jobber for at du skal nå dine mål og oppleve mestring.

Relevant opplæring

Hos oss skal du oppleve opplæringen som relevant, enten den foregår i et klasserom, i et verksted, i et øvingslokale, på en scene, på idrettsarenaen eller i en bedrift. Trening i kritisk tenking og refleksjon i ulike fag og på tvers av fag gir et godt fundament for videre deltakelse i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Elevmedvirkning

Engasjerte elever bidrar til å skape skolens høye trivsel og gode læringsmiljø. Du kan påvirke egen skolehverdag gjennom ulike råd, grupper og utvalg, men også gjennom aktiv deltakelse i vurdering av eget arbeid og egen opplæring. Vi som jobber på Stange videregående skole møter elevene med tillit, respekt og forventninger.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Til toppen