Skolens historie

De første årene ved skolen var elevene lokalisert på mange ulike steder i kommunen, og lærerne hadde gåtid mellom stedene som en del av arbeidstidsavtalen.

Fra 1990 ble skolen lokalisert på Ljøstadjordet. I tillegg til skolebygget, er det også undervisning i Stangehallen som sto ferdig i 1991.