Skolens ledelse

Ledelsen ved skolen består av rektor, assisterende rektor, utdanningsleder og avdelingslederne.

Rektor

Hulda Marie Røhne Orskaug

null - Klikk for stort bilde

Assisterende rektor

Ellen Søfting Svarstad

Assisterende rektor Ellen Søfting Svarstad ved Stange videregående skole - Klikk for stort bilde

Utdanningsleder

Kjell-Erik Sagbakken

Utdanningsleder Kjell Erik Sagbakken, Stange videregående skole - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder studiespesialisering

Ellen Monclair

Avdelingsleder Ellen Monclair ved Stange videregående skole - Klikk for stort bildeAvdelingsleder Ellen Monclair ved Stange videregående skole Ellen Søfting Svarstad

Avdelingsleder idrettsfag

Kristian Fjeld

Avdelingsleder Kristian Fjeld, Stange videregående skole - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder musikk, dans og drama

Gro Østbø

Avdelingsleder Gro Østbø ved Stange videregående skole - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder bygg- og anleggsteknikk

Knut Erik Østgård, (delvis sjukmeldt skoleåret 2022-23)

Fredd Kenneth Søbye (vikar skoleåret 2022-23)

Avdelingsleder Knut Erik Østgård, Stange videregående skole - Klikk for stort bildeAvdelingsleder Knut Erik Østgård, Stange videregående skole Ellen Søfting Svarstad

Til toppen