Skolens ledelse

Ledelsen ved skolen består av rektor, assisterende rektor, utdanningsleder og avdelingslederne.

Rektor

Hulda Marie Røhne Orskaug

Skolens ledelse

Assisterende rektor

Ellen Søfting Svarstad

Assisterende rektor Ellen Søfting Svarstad ved Stange videregående skole

Utdanningsleder

Kjell-Erik Sagbakken

Utdanningsleder Kjell Erik Sagbakken, Stange videregående skole

Avdelingsleder studiespesialisering

Ellen Monclair

Avdelingsleder Ellen Monclair ved Stange videregående skole

Avdelingsleder idrettsfag

Kristian Fjeld

Avdelingsleder Kristian Fjeld, Stange videregående skole

Avdelingsleder musikk, dans og drama

Gro Østbø

Avdelingsleder Gro Østbø ved Stange videregående skole

Avdelingsleder bygg- og anleggsteknikk

Knut Erik Østgård, (delvis sjukmeldt skoleåret 2022-23)

Fredd Kenneth Søbye (vikar skoleåret 2022-23)

Avdelingsleder Knut Erik Østgård, Stange videregående skole

Til toppen