Musikk, dans og drama

Her har du mulighet til å utøve og skape sammen med andre i et kreativt skolemiljø samtidig som du oppnår generell studiekompetanse.  

Hvem passer studiet for?

Om du liker å uttrykke deg gjennom musikk, dans eller drama, være på en scene med et publikum i salen og jobbe fram mot forestilling sammen med andre, er musikk, dans, drama et godt alternativ for deg. Programområdet gir deg mulighet til å dyrke din interesse for musikk, dans eller drama. Dette kan være en motiverende måte å få generell studiekompetanse på! 

Danseforestilling - Klikk for stort bilde

I tillegg til faglig utvikling i musikk, dans, drama som gir godt grunnlag for videre utdanning i kunstfagene, utvikler du ferdigheter innen kommunikasjon og samarbeid som er verdifullt både i utdanning og arbeidsliv. Utdanningsprogrammet gir grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. 

Skolen tilbyr:

  • Gode arbeid- og øvingsforhold med piano på alle øvingsrom, bandrom, aula med full PA, dansesal og dramarom med blackbox og lysrigg.
  • Dyktig og inspirerende MDD-lærere som er engasjerte i elevene sine.
  • Et sammensveiset og raust arbeidsfellesskap mellom elever og lærere.
  • Utforskende og skapende samhandling og opplevelser gjennom, forestillinger, studieturer og tverrfaglige prosjekter.

Programfag:

Kan du få ekstra poeng ved gode ferdigheter i musikk, dans eller drama?

Søkere til musikk og drama vil bli innkalt til opptaksprøver. På opptaksprøven kan du få 10 ekstra poeng som legges til karakterpoengsummen.

Alle primærsøkere til musikk får innkalling. For søkere til skoleåret 2022-23 blir opptaksprøver gjennomført 4. og 5. mai. Dans og drama kan gjennomføre opptaksprøver. Nærmere beskjed blir gitt. Dramasøkere til skoleåret 2022-23 vil bli innkalt til opptaksprøver 5.mai. Det gjennomføres ikke opptaksprøver for dansesøker til skoleåret 2022-23.

Alle elever som søker Musikk må fylle ut eget vedleggsskjema.  Har du spørsmål, ring avdelingsleder på musikk, dans, drama Gro Østbø 

Musikk, dans, drama gir:

  • generell studiekompetanse som gir mange studiemuligheter videre.
  • mulighet til å øve opp ditt talent innenfor musikk eller drama/teater.
  • mulighet til å være kreativ hver dag.
  • samarbeid og samspill med andre.
  • musikk- og dramafagene har spesielt fokus på utvikling av kommunikasjon, kreativitet, kritisk tenking og evne til samarbeid.
  • et godt grunnlag for videre studier innen musikk, teater, medier, pedagogikk og administrativt kulturarbeid.

Videre studier

Med generell studiekompetanse, som du får med musikk, dans og drama, kan du søke de fleste studier ved høgskoler og universiteter.

Du finner opptakskravene til høgskole- og universitetsstudier på www.samordnaopptak.no

Les mer på om tilbudet på vilbli:

 

Til toppen