Studiespesialisering med hverdagslivstrening

Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA) tilbyr videregående opplæring for elever med behov for spesiell tilrettelegging og hjelp. Elevene er innskrevet ved Stange vgs. 

For deg som trenger spesiell tilrettelegging

Dette er et tilbud for deg som har store og sammensatte lærevansker og har behov for spesiell tilrettelegging og hjelp. 

Elevene er formelt innskrevet ved Stange videregående skole, men hele opplæringen foregår på Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA). 

Stange kommune (ÅOA) har en egen samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune om dette skoletilbudet. Etter avtale kan tilbudet også omfatte tilsyn for disse elevene. 

Personalet er bredt sammensatt med stor formal- og realkompetanse innen spesialpedagogikk, voksenpedagogikk og målrettet miljøarbeid.

Individuell opplæringsplan

Som elev på Åkershagan får du spesialundervisning og opplæring etter din individuelle opplæringsplan. 

Det er et tett samarbeid med PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), og alle elevene har en sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning. 

Aktiviteter og undervisning

På Åkershagan er fast struktur på dagen viktig for å skape trygghet og forutsigbarhet for deg som elev. Hver morgen starter med morgensamling i liten gruppe. Sang, rytme, bevegelse og bruk av tegn til tale er fast pedagogisk innhold i morgensamlingene. 

De pedagogiske aktivitetene tilpasses hver enkelt elev og elevgruppen. Derfor kan aktiviteter variere fra år til år. Eksempler på faste tilbud/fag kan være: Mat og helse, svømming, kroppsøving og musikk.    

Sted

ÅOA holder til i Aktivitetsbygget på ÅOA. Her er det gode og funksjonelle lokaler for alle aktiviteter. Lokalene omfatter både egen kantine, gymsal, terapibasseng og Snoezelen-senter. 

Mer informasjon

Les mer om Åkershagan på nettsiden til Stange kommune 

Informasjon om pedagogisk plattform