Filosofidagen på Nansenskolen

15 elever som har programfaget historie og filosofi deltok 16. januar på filosofidagen på Nansenskolen på Lillehammer.

Til toppen