Velkommen til foreldremøte vg2

Stange videregående skole inviterer til foreldremøter i skolens lokaler. Av hensyn til smittevern ber vi om at kun en foresatt møter per elev.

8.9:       VG2 kl.1800          

2DANS/2DRAMA: B103

2MUA: B104

2IFA: B105

2STA: B107

2STB: B108

2BTA: B109

2BTB: B110

Til toppen