Miljøfyrtårn

Skolen er sertifisert som miljøfyrtårn. Sertifiseringen betyr at skolen har forpliktet seg til å være så miljøvennlig som mulig.

Sortere avfall

Klikk for stort bildeAlle skal sortere søppel i avfallsdunkene som er tilgjengelige. Blant annet skal papir, plast, glass og restavfall sorteres. Stasjoner for kildesortering skal være lett tilgjengelig i ganger og fellesområder.

Skolen har plikt til å opprette stoffkartotek for helsefarlige kjemikalier. De ansvarlige for undervisningen for programfagene skal være kjent med de bransjespesifikke kriteriesettene for sitt programfag (for eksempel frisør, bilverksted etc.) 

Redusere avfall

Miljøfyrtårnskoler skal forsøke å redusere mengdene med avfall. Vi skal bruke arkene på begge sider. Vi oppfordrer alle til å bruke matboks og minst mulig engangsemballasje.

Kantina skal redusere matavfallet mest mulig. Det samme gjelder for utdanningsområdet restaurant- og matfag, på de skolene som tilbyr det. Ved innkjøp av mat skal økologiske varer og kortreist mat prioriteres.

Redusere energiforbruket

Miljøfyrtårnskoler har forpliktet seg til å redusere energiforbruket. Vannforbruket skal måles månedlig eller oftere. Når skolen bygges om, skal det investeres i moderne varme- og ventilasjonsanlegg.

I størst mulig grad skal vi reise kollektivt eller bruke sykkel til og fra skolen, og skolen skal legge til rette for sykkelparkering. 

Miljøhensyn i innkjøp

Miljøfyrtårnskoler skal ta miljøhensyn i innkjøp av varer og tjenester. Vi skal se etter miljømerking ved innkjøp. Skolen skal bruke el-biler som kjøretøy så langt som mulig.

Når vi leier inn eksterne entreprenører skal vi etterspørre miljøsertifisering. Vi vil derfor oppfordre alle våre samarbeidspartnere til å bli miljøsertifisert.

Klima- og miljørapport

Årlig klima- og miljørapport er tilgjengelig ved forespørsel.