Om Stange vgs

Skolen sentrale verdier er åpenhet og mangfold, engasjement og mestring. Flere store undersøkelser har vist at skolen har et svært godt elevmiljø med lite mobbing og god trivsel blant elevene. 


Sentralt beliggenhet og trivelige lokaler

Stange videregående skole er en skole med ca. 450 elevplasser og ca. 60 ansatte. Skolen ble bygget i 1989 og ligger like ved Stange sentrum. Det er svært gode tog- og bussforbindelser, både til Hamar og de andre nabokommunene.

Vi har lyse og trivelige klasserom som er bygget rundt kantina og ”borggården”. I tillegg bruker vi Stangehallen, som er et innendørs flerbruksanlegg for friidrett og Stange idrettspark som uteanlegg.

Mangfoldig skolemiljø

Enkelte av utdanningsprogrammene gir tilbud til elever fra hele fylket. Det betyr at vi har en del elever som bor på hybel. Sammen med at skolens utdanningsprogrammer er svært ulike, gir dette et mangfoldig skolemiljø. Det medfører en skolehverdag som er både hektisk og utfordrende, men nettopp dette gjør at vi er en spennende skole der det skjer mye som setter ulike farger på skolemiljøet. Stikkord som konserter, danse- og teaterforestillinger, idrettsarrangementer, elevutveksling og turer i inn- og utland kan illustrere dette spennende mangfoldet.

Forutsigbar skolehverdag

Årsplanen er felles for hele skolen og inneholder:

  • 28 ordinære undervisningsuker (27 uker i vg3)
  • 8 fordypningsuker med faglig halv-og heldagsaktivitet eller fellesaktiviteter som balldag, avslutninger, Internasjonal dag i tråd med generell del av læreplanen. 
  • 2 eksamensuker med egne klassevise planer

Timeplanen inneholder:

  • 8 timer à 45 minutter pr. dag
  • Midttime til spise- og møtetid hver dag
  • Klassens time hver uke